Hier kunt een algemeen schadeformulier downloaden.
Deze is voor diverse verzekeringen bruikbaar.

Algemeen schadeaangifteformulier